poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Opłata za wydanie interpretacji podatkowej

Sprawdź, ile wynosi opłata za wniosek o wydanie intepretacji podatkowej.


Opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.