poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Urlop wypoczynkowy dla pracowników młodocianych

W roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych,


Staż pracy pracownika młodocianego

Wymiar urlopu wypoczynkowego

z upływem 6 miesięcy

12 dni roboczych

z upływem 12 miesięcy

26 dni roboczych

Uwaga! W roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany zatrudniony w Twojej firmie kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Podstawa prawna: 
  • art. 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).