niedziela, 29 listopada 2015 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składki na ZUS dla nowych firm

Aktualna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców na 2015 r.


Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za okres: styczeń - grudzień 2015 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:


Ubezpieczenia społeczne


Składki na ZUS kwiecień - grudzień 2015 r.

 

 

z chorobowym

bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 525,00 zł

emerytalne:

102,48 zł

102,48 zł

rentowe:

42,00 zł

42,00 zł

chorobowe:

12,86 zł

-

wypadkowe*:

9,45 zł**

9,45 zł**

Razem:

166,79 zł

153,93 zł

Nr konta bankowego:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie Zdrowotne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2015 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 
3.104,57 zł

zdrowotne

279,41 zł

Nr konta bankowego:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2015 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 525,00 zł

Fundusz Pracy:

12,86 zł

Nr konta bankowego:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Od 1 kwietnia 2015 r. wynosi ona od 0,40% do 3,60%.

** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

*** Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają innych tytułów do ubezpieczenia społecznego nie opłacają składki na Fundusz Pracy. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły do ubezpieczeń społecznych np. umowa o pracę czy umowa zlecenia, wówczas ma obowiązek opłacać składkę na Fundusz Pracy, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna: Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.