poniedziałek, 30 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składki na ZUS dla nowych firm

Aktualna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców na 2014 r.


Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek (czyli dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na ZUS), są liczone w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2014 r. wynosi 1.680 zł.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za okres: styczeń grudzień 2013 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:

Ubezpieczenia Społeczne

Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi: 504 zł (30% x 1.680 zł).

emerytalne:

98,38 zł

rentowe:

40,32 zł

chorobowe:

12,35 zł

wypadkowe*:

9,73 zł

(1,93%)

Fundusz Pracy

12,35 zł


*Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Obecnie wynosi ona od 0,67% do 3,86%.

**Składka na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 r., dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93%.

Podstawa prawna: 

  • ,
  • rozporządzenie z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. nr 1074),
  • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2013 r. poz. 1028).


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.