poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Zakres przedmiotowy umorzenia należności z tytułu składek

Zakres przedmiotowy umorzenia należności z tytułu składek - wskaźnik


Osoba uprawniona do złożenia wniosku o umorzenie należności z tytułu składek

Podstawa prawna umorzenia należności z tytułu składek

Należności z tytułu składek podlegające umorzeniu

osoba fizyczna

art. 28 ust. 2 ustawy systemowej

W przypadku należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.:
a) należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
b) należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 r.:
a) za zatrudnionych pracowników:
- należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, tj. część składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka na ubezpieczenie wypadkowe,
- należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,

b) za płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia:
- należności z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,
- należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- należności z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- należności z tytułu składek na Fundusz Emerytury Pomostowych.

art. 28 ust. 3a ustawy systemowej

Należności z tytułu składek ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek:
a) w przypadku należności z tytułu składek za
okres do 31 grudnia 1998 r.:
- należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- należności z tytułu składek na Fundusz Pracy,

b) w przypadku należności za okres od 1 stycznia 1999 r.:
- należności z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,
- należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- należności z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

art. 17 ustawy nowelizującej

W przypadku należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.:
a) należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
b) należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r.:
a) należności z tytułu składek na ubezpieczenie rentowe (w części finansowanej przez płatnika składek) i wypadkowe,
b) należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

osoba prawna

art. 28 ust. 2 ustawy systemowej

W przypadku należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.:
a) należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
b) należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 r.:
a) należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, tj. część składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka na ubezpieczenie wypadkowe,
b) należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
c) należności z tytułu składek na Fundusz Emerytury Pomostowych.