sobota, 21 kwietnia 2018 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego (IV kwartał 2009 r.)

Okres
Wskaźnik w %
I kwartał 2001 r.
102%
II kwartał 2001 r.
109,7%
III kwartał 2001 r.
107,2%
IV kwartał 2001 r.
97,8%
Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2001 r. nie podlega waloryzacji.
I kwartał 2002 r.
100,2%
II kwartał 2002 r.
107,3%
III kwartał 2002 r.
105,3%
IV kwartał 2002 r.
95,8%
Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2002 r. nie podlega waloryzacji.
I kwartał 2003 r.
97,2%
Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2003 r. nie podlega waloryzacji.
II kwartał 2003 r.
107,9%
III kwartał 2003 r.
106,3%
IV kwartał 2003 r.
96,2%
Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2003 r. nie podlega waloryzacji.
I kwartał 2004 r.
96,9%
Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2004 r. nie podlega waloryzacji.
II kwartał 2004 r.
106,3%
III kwartał 2004 r.
108%
IV kwartał 2004 r.
98%
I kwartał 2005 r.
97,3%
Uwaga! Ponieważ stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2004 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2004 r. nie przekracza 100% podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie podlega waloryzacji
II kwartał 2005 r.
107,8%
III kwartał 2005 r.
106,4%
IV kwartał 2005 r.
96,4%
Uwaga! Ponieważ stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2005 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2004 r. nie przekracza 100% podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji.
I kwartał 2006 r.
97,2%
Uwaga! Wskaźnik waloryzacji, obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2005 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2005 r., nie przekracza 100%. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2006 r.
II kwartał 2006 r.
109,1%
III kwartał 2006 r.
107,8%
IV kwartał 2006 r.
96%
Uwaga!
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2006 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2006 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV 2005 r. nie przekracza 100%.
I kwartał 2007 r.
97,4%
Uwaga!
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2007 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2006 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I 2006 r. nie przekracza 100%.
II kwartał 2007 r.
109,7%
III kwartał 2007 r.
109,9%
IV kwartał 2007 r.
99,3%
Uwaga!
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2007 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2007 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2006 r. nie przekracza 100%.
I kwartał 2008 r.
99,8%
Uwaga!
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2008 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego do celów emerytalnych w III kwartale 2007 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2007 r. nie przekracza 100%.
II kwartał 2008 r.
109,7%
III kwartał 2008 r.
110,4%
IV kwartał 2008 r.
101,8%
I kwartał 2009 r.
99,5%
Uwaga!
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2009 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2008 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2008 r. nie przekracza 100 %.
II kwartał 2009 r.
104,9%
III kwartał 2009 r.
107,3%
IV kwartał 2009 r.
99,5%
Uwaga!
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2009 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2009 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r. nie przekracza 100 %.

Wysokość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ogłaszana jest przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału na kwartał następny. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przeprowadzana jest po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego, wliczając w to również okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, jeżeli kontynuowana jest wypłata zasiłku. Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach.

Podstawa prawna: 
- ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636, z późn. zm.),
- obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2009 r. (M.P. nr 54, poz. 758).