czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księ™gowy
 • Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych
BŁąd! więcej »

Więcej w dziale Podatki »

 • krajowe

Dieta (pełna)

30 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45 zł

Ryczałt za dojazd (20% diety)

6 zł

więcej »
 • Diety zagraniczne
  więcej »
 • Więcej w dziale Delegacje »

  • Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady

  Kategoria

  Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł)

  Kategoria 1

  0,05

  Kategoria 2

  0,10

   

  Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin

  max. EURO 2

  EURO 3

  EURO 4

  min. EURO 5

   

  Kategoria 3 2)

  0,40

  0,35

  0,28

  0,20

  Kategoria 4 2)

  0,53

  0,46

  0,37

  0,27

  Kategoria 5

  0,40

  0,35

  0,28

  0,20

  2)

  Kategoria

  Rodzaj pojazdu

  kategoria 1

  motocykle

  kategoria 2

  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

  kategoria 3

  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

  kategoria 4

  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton

  kategoria 5

  autobusy

  więcej »

  Więcej wskaźników w dziale Samochód »

  • Wymiar czasu pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych

  Czas pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2016 r.

  Miesiąc

  Obliczenie wymiaru czasu pracy

  Liczba 
  godzin pracy

  Liczba 
  dni pracy

  I

  (4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

  152

  19

  II

  (4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

  168

  21

  III

  (4 × 40 godz.) + (3 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

  176

  22

  IV

  (4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

  168

  21

  V

  (4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

  160

  20

  VI

  (4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.)

  176

  22

  VII

  (4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

  168

  21

  VIII

  (4 × 40 godz.)+ (3 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

  176

  22

  IX

  (4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.)

  176

  22

  X

  (4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

  168

  21

  XI

  (4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

  160

  20

  XII

  (4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

  168

  21

  Łącznie

  2.016

  252

  więcej »

  Więcej wskaźników w dziale Czas pracy »

  • Składki na ZUS dla przedsiębiorców


  Ubezpieczenia społeczne


  Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

   

   

  z chorobowym

  bez chorobowego

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.433,00 zł

  emerytalne:

  474,92 zł

  474,92 zł

  rentowe:

  194,64 zł

  194,64 zł

  chorobowe:

  59,61 zł

  -

  wypadkowe*:

  43,79 zł**

  43,79 zł**

  Razem:

  772,96 zł

  713,35 zł

  Nr konta bankowego:

  83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


  Ubezpieczenie Zdrowotne


  Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 
  3.210,60 zł

  zdrowotne

  288,95 zł

  Nr konta bankowego:

  78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


  Fundusz Pracy


  Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

  Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.433,00 zł

  Fundusz Pracy:

  59,61 zł

  Nr konta bankowego:

  73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

  więcej »

  Więcej w dziale Ubezpieczenia »

  • Zasiłek dla bezrobotnych

  Zasiłek dla bezrobotnych, przyznany po 31 grudnia 2009 r. od 1 czerwca 2014 r. wynosi w okresie:

  Wysokość

  pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  • 664,88 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
  • 831,10 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
  • 997,32 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

  kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  • 522,08 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
  • 652,60 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
  • 783,12 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

  Powyższe kwoty zasiłku dla bezrobotnych przysługują tym osobom, które nabyły prawo do zasiłku po 1 stycznia 2010 r. Osoby, które już pobierają zasiłek powyższa zmiana nie dotyczy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, który został przyznany do 31 grudnia 2009 r. wynosi 660,60 zł.

  więcej »

  Więcej w dziale Zasiłki »

  • Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

  Przychód

  Kwota

  - przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

  do 2.979,00 zł

  - przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

  powyżej 2.979,00 zł do 5.532,30 zł

  - przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

  powyżej 5.532,30 zł

  więcej »

  Więcej w dziale Emerytury i Renty »