środa, 25 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
 • Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

85.528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528 zł

 

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

więcej »

Więcej w dziale Podatki »

 • krajowe
  Dieta (pełna)
  30 zł
  Ryczałt za nocleg (150% diety)
  45 zł
  Ryczałt za dojazd (20% diety)
  6 zł
  więcej »
 • Diety zagraniczne
  więcej »

Więcej w dziale Delegacje »

 • Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady

Kategoria

Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł)

Kategoria 1

0,05

Kategoria 2

0,10

 

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

 

Kategoria 3 2)

0,40

0,35

0,28

0,20

Kategoria 4 2)

0,53

0,46

0,37

0,27

Kategoria 5

0,40

0,35

0,28

0,20

2)Dopuszczalna masa całkowita pojazdów kategorii 3 i 4 łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Kategoria

Rodzaj pojazdu

kategoria 1

motocykle

kategoria 2

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

kategoria 3

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

kategoria 4

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton

kategoria 5

autobusy

więcej »

Więcej wskaźników w dziale Samochód »

 • Wymiar czasu pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 dni)

168

21

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 dzień)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 dni)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 dzień)

160

20

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 dzień)

160

20

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 2 dni)

144

18

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 dni)

168

21

Łącznie

2.000

250

więcej »

Więcej wskaźników w dziale Czas pracy »

 • Składki na ZUS dla przedsiębiorców


Ubezpieczenia Społeczne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

 

 

z chorobowym

bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.247,60 zł

emerytalne:

438,73 zł

438,73 zł

rentowe:

179,81 zł

179,81 zł

chorobowe:

55,07 zł

-

wypadkowe*:

43,38 zł**

43,38 zł**

Razem:

716,99 zł

661,92 zł

Nr konta bankowego:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie Zdrowotne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 3.004,48 zł

zdrowotne:

270,40 zł

Nr konta bankowego:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.247,60 zł

Fundusz Pracy:

55,07 zł

Nr konta bankowego:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

więcej »

Więcej w dziale Ubezpieczenia »

 • Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych, przyznany po 31 grudnia 2009 r. od 1 czerwca 2013 r. wynosi w okresie:

Wysokość

pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 

 • 658,90 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
 • 823,60 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
 • 988,40 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

 

kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 

 • 517,40 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
 • 646,70 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
 • 776,10 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

 

Powyższe kwoty zasiłku dla bezrobotnych przysługują tym osobom, które nabyły prawo do zasiłku po 1 stycznia 2010 r. Osoby, które już pobierają zasiłek powyższa zmiana nie dotyczy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, który został przyznany do 31 grudnia 2009 r. wynosi od 1 czerwca 2013 r. 660,60 zł.

więcej »

Więcej w dziale Zasiłki »

 • Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

Przychód

Kwota

- przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r.)

do 2.676,40 zł

- przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r.)

powyżej 2.676,40 zł do 4.970,40 zł

- przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r.)

powyżej 4.970,40 zł

więcej »

Więcej w dziale Emerytury i Renty »


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.