sobota, 13 lutego 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
 • Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

85.528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528 zł

 

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

więcej »

Więcej w dziale Podatki »

 • krajowe

  Dieta (pełna)

  30 zł

  Ryczałt za nocleg (150% diety)

  45 zł

  Ryczałt za dojazd (20% diety)

  6 zł

  więcej »
 • Diety zagraniczne
  więcej »

Więcej w dziale Delegacje »

 • Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady

Kategoria

Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł)

Kategoria 1

0,05

Kategoria 2

0,10

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Kategoria 3 2)

0,40

0,35

0,28

0,20

Kategoria 4 2)

0,53

0,46

0,37

0,27

Kategoria 5

0,40

0,35

0,28

0,20

2) Dopuszczalna masa całkowita pojazdów kategorii 3 i 4 łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Kategoria

Rodzaj pojazdu

kategoria 1

motocykle

kategoria 2

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

kategoria 3

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

kategoria 4

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton

kategoria 5

autobusy

więcej »

Więcej wskaźników w dziale Samochód »

 • Wymiar czasu pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych

Czas pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2016 r.

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba 
godzin pracy

Liczba 
dni pracy

I

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

152

19

II

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

168

21

III

(4 × 40 godz.) + (3 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

176

22

IV

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

168

21

V

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

160

20

VI

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.)

176

22

VII

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

168

21

VIII

(4 × 40 godz.)+ (3 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

176

22

IX

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.)

176

22

X

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

168

21

XI

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

160

20

XII

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

168

21

Łącznie

2.016

252

więcej »

Więcej wskaźników w dziale Czas pracy »

 • Składki na ZUS dla przedsiębiorców


Ubezpieczenia społeczne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

 

 

z chorobowym

bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.433,00 zł

emerytalne:

474,92 zł

474,92 zł

rentowe:

194,64 zł

194,64 zł

chorobowe:

59,61 zł

-

wypadkowe*:

43,79 zł**

43,79 zł**

Razem:

772,96 zł

713,35 zł

Nr konta bankowego:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie Zdrowotne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 
3.210,60 zł

zdrowotne

288,95 zł

Nr konta bankowego:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2016 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.433,00 zł

Fundusz Pracy:

59,61 zł

Nr konta bankowego:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

więcej »

Więcej w dziale Ubezpieczenia »

 • Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych, przyznany po 31 grudnia 2009 r. od 1 czerwca 2014 r. wynosi w okresie:

Wysokość

pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 • 664,88 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
 • 831,10 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
 • 997,32 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 • 522,08 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
 • 652,60 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
 • 783,12 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

Powyższe kwoty zasiłku dla bezrobotnych przysługują tym osobom, które nabyły prawo do zasiłku po 1 stycznia 2010 r. Osoby, które już pobierają zasiłek powyższa zmiana nie dotyczy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, który został przyznany do 31 grudnia 2009 r. wynosi 660,60 zł.

więcej »

Więcej w dziale Zasiłki »

 • Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

Przychód

Kwota

- przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r.)

do 2.698,50 zł

- przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r.)

powyżej 2.698,50 zł do 5.011,40 zł

- przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r.)

powyżej 5.011,40 zł

więcej »

Więcej w dziale Emerytury i Renty »


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.