poniedziałek, 23 października 2017 r.

 

Portal Finansowo Księgowy
Rozwiązanie stosunku pracy

Okresy wypowiedzeń umów o pracę - wskaźniki


Tabela wskazuje okresy wypowiedzeń umów o pracę, po zmianach w Kodeksie pracy wprowadzonych z dniem 22 lutego 2016 r.

 

Rodzaj umowy

Czas trwania umowy, staż pracy lub przesłanki wyznaczające okres wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia

Termin składania wypowiedzeń (dzień, od którego biegnie termin wypowiedzenia i w którym ustaje stosunek pracy)

Umowa o pracę na okres próbny

Długość okresu próbnego:

 

 

do 2 tygodni

3 dni robocze

dowolny dzień roboczy, dzień, w którym mija 3 dzień roboczy

od 2 tygodni 
do 3 miesięcy

1 tydzień

sobota

3 miesiące

2 tygodnie

sobota

Umowa na czas określony zawarta przed 22 lutego 2016 r. i trwająca w tym dniu (podlega wypowiedzeniu tylko w sytuacji, gdy była „wypowiadalna” w starym stanie prawnym, tj. przed 22 lutego 2016 r. zostałą zawarta na okres powyżej 6 miesięcy z klauzulą przewidującą możliwość jej wypowiedzenia)

Staż pracy u danego pracodawcy (uwaga: w przypadku wypowiadania tej umowy okres do ustalania okresu wypowiedzenia liczy się od 22 lutego 2016 r.):

 

 

do 6 miesięcy

2 tygodnie

sobota

od 6 miesięcy do 3 lat

1 miesiąc

ostatni dzień miesiąca

co najmniej 3 lata

3 miesiące

ostatni dzień miesiąca

Umowa na czas określony zawarta 22 lutego 2016 r. lub później

Staż pracy u danego pracodawcy

 

 

do 6 miesięcy

2 tygodnie

sobota

od 6 miesięcy do 3 lat

1 miesiąc

ostatni dzień miesiąca

co najmniej 3 lata

3 miesiące

ostatni dzień miesiąca

Umowa na zastępstwo

 

Staż pracy u danego pracodawcy

 

 

do 6 miesięcy

2 tygodnie

sobota

od 6 miesięcy do 3 lat

1 miesiąc

ostatni dzień miesiąca

co najmniej 3 lata

3 miesiące

ostatni dzień miesiąca

Umowa na czas nieokreślony

Staż pracy u danego pracodawcy:

 

 

do 6 miesięcy

2 tygodnie

sobota

od 6 miesięcy do 3 lat

1 miesiąc

ostatni dzień miesiąca

co najmniej 3 lata

3 miesiące

ostatni dzień miesiąca

* tabela nie uwzględnia przypadków szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem, np. z powodu ciąży, urlopów związanych z rodzicielstwem lub ochrony przedemerytalnejStrona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.