poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Odprawa pośmiertna

Wysokość odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika, zależy od okresu zatrudnienia pracownika w Twojej firmie.


Okres zatrudnienia pracownika w jednostce uprawniający do otrzymania odprawy pośmiertnej

Wysokość odprawy pośmiertnej

Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat

Jednomiesięczne wynagrodzenie

Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat

Trzymiesięczne wynagrodzenie

Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat

Sześciomiesięczne wynagrodzenie