czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wymiar czasu pracy dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego

Wymiar czasu pracy w 2016 r. dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.


Wymiar czasu pracy w 2016 r. dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego wynosi:

Miesiące

Liczba godzin

Liczba dni

I-XII

2016

252