poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Ulga internetowa

W rozliczeniu za 2015 r. podatnik ma prawo skorzystać z tzw. ulgi internetowej.


W rozliczeniu za 2015 r. podatnik może odliczyć od dochodu kwotę wydatkowaną na korzystanie z sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie przysługuje podatnikowi tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z tej preferencji.

W konsekwencji osoba, która w tamtym roku po raz pierwszy skorzystała z odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet, może skorzystać z tej ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu za rok 2015.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.