poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe - widełki

Od 2014 roku kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe są wyższe, gdyż wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, które jest podstawą wyliczenia limitów kar


W 2015 roku kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowego są wyższe, gdyż wzrosło minimalne wynagrodzenia za pracę, które jest podstawą wyliczenia limitów kar pieniężnych.

Limity obowiązujące w 2015 roku

Granica między wykroczeniem a przestępstwem (5-krotność minimalnego wynagrodzenia):

  • 2015 r. - 8750 zł.
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia):
  • 2015 r. - od 175 zł do 3500 zł.
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia):
  • 2015 r. - od 175 zł do 35 000 zł.
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem (od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia):
  • 2015 r. - od 175 zł do 17 500 zł.
Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest przez sąd w systemie stawek dziennych i wynika z przemnożenia wysokości jednej stawki przez ich liczbę (liczba stawek od 10 do 720). Od minimalnego wynagrodzenia zależy wysokość jednej stawki, która nie może być niższa od 1/30 tego wynagrodzenia do 400-krotności tej 1/30.

Stawka dzienna:
  • 2015 r. - od 58,33 zł do 23 332 zł.
Grzywna za przestępstwo skarbowe:
  • 2015 r. - od 583,30 zł do 16 799 040 zł.