czwartek, 19 stycznia 2017 r.

 

Portal Finansowo Księgowy
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych


Pozycja

Stawka %

Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych

Powiązanie z KRŚT

1

2

3

4

5

01

1,5

11

Budynki mieszkalne

15, 16

 

 

122

Lokale mieszkalne

 

 

2,5

10

Budynki niemieszkalne

10, 11, 12

 

 

 

 

13, 14, 15

 

 

 

 

17, 18, 19

 

 

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

154

159

 

 

121

Lokale niemieszkalne

 

 

4,5

102

Podziemne garaże i zadaszone parkingi

227

 

 

 

oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

293

 

 

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne,

200

 

 

 

zbiorniki i komory podziemne ( z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

202

 

 

 

 

203

 

 

 

 

205

 

 

 

 

209

 

 

 

 

220

 

 

 

 

221

 

 

 

 

222

 

10

103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3

125

 

 

 

- trwale związane z gruntem

 

 

 

109

Domki kempingowe, budynki zastępcze

169

 

 

 

- trwale związane z gruntem

198

 

 

010

Plantacje wikliny

001

02

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji,

250

 

 

 

doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

251

 

 

 

 

253

 

 

 

 

254

 

 

 

 

255

 

 

 

 

259

 

 

 

 

293

 

 

 

 

297

 

 

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

256

 

 

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

28

 

 

291

Wieże przeciwpożarowe

291

 

 

225

Melioracje podstawowe

01

 

 

226

Melioracje szczegółowe

01

 

4,5

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

2

 

10

211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

651

 

 

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

680

 

14

202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

507

 

20

200

Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżo maszty

510

03

7

3

Kotły i maszyny energetyczne

3

 

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

323

 

 

324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie

324

 

 

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

325

 

 

326

Silniki powietrzne

326

 

 

343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

343

 

 

344

Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

344

 

 

349

Reaktory jądrowe

349

04

7

431

431 - 0 filtry (prasy) błotniarki

431

 

 

 

431 - 4 cedzidła mechaniczne

 

 

 

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)

450

 

 

451

Piece do przetwarzania paliw ( z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze)

451

 

 

454

Piece do wypalania tunelowe

454

 

 

475

Aparaty bębnowe

475

 

 

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz

477

 

 

 

477-6 do 8

 

 

10

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

4

 

14

41

Obrabiarki do metali

40,41

 

 

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

44

 

 

46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

46

 

 

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

47

 

18

449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

449

 

 

465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

465

 

 

469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

469

 

 

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

474

 

 

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

479

 

 

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

481

 

 

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

482

 

 

484

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego

484

 

 

 

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

 

 

 

 

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe

 

 

 

 

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

 

 

 

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

490

 

 

492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

492

 

 

493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe

493

 

20

434

434-01 maszyny do zamykania słoi

434

 

 

 

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

 

 

 

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

465

 

30

491

Zespoły komputerowe

491

05

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

506

 

 

507

507-2 i 507-3 krystalizatory

507

 

 

 

507-4 komory potne

 

 

 

548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

548

 

 

583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

583

 

 

 

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

 

 

10

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

512

 

 

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

513

 

 

514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni

514

 

 

 

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe

 

 

 

 

514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni

 

 

 

 

Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy

 

 

 

 

514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

 

 

 

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

520

 

 

 

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

 

 

 

 

520-2 cyrkulaki

 

 

 

 

520-3 szlifierki

 

 

 

 

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia

 

 

 

 

520-5 kombajny do robót przygotowawczych

 

 

 

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

523

 

 

525

525-31 autoklawy

525

 

 

529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:

529

 

 

 

529-81 do produkcji elementów z lastryko

 

 

 

 

529-82 do produkcji sztucznego kamienia

 

 

 

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

56

 

 

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

582

 

14

50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

50

 

 

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

517

 

 

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

52

 

 

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

53

 

 

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

54

 

 

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

55

 

 

561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

561

 

 

568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

568

 

 

57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

57

 

 

59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

59

 

18

505

505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

505

 

 

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

51

 

 

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

58

 

20

506

506-3 odgazowywacze

506

 

 

510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

510

 

 

511

Obudowy zmechanizowane

511

 

 

518

Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:

518

 

 

 

518-01 pomiarów magnetycznych

 

 

 

 

518-02 pomiarów geologicznych

 

 

 

 

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

 

 

 

 

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

 

 

 

535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

535

 

 

 

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

 

 

 

 

Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

 

 

 

579

579-000 dystrybutory

579

 

 

 

579-003 młynki młotkowe

 

 

 

 

579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne

 

 

 

 

579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

 

 

 

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

580

 

 

581

Maszyny do robót budowlanych

581

 

 

582

582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

582

 

25

501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji

501

 

 

 

501-1 porcelanowe młyny kulowe

 

 

 

511

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

511

 

 

524

Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

524

 

 

571

571-8 autoklawy do hydrolizy

571

 

 

 

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

 

 

 

581

581-2 wibratory

581

 

 

 

581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

 

06

4,5

600

Zbiorniki naziemne ceglane

600

 

 

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

601

 

 

623

623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

623

 

 

641

Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

641

 

 

648

Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

648

 

 

657

Akumulatory hydrauliczne

657

 

 

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

660

 

10

6

Urządzenia techniczne

6

 

18

61

Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze

610

 

 

 

i aparatura energii elektrycznej przewoźna

do 615

 

 

641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

641

 

 

662

662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

662

 

 

681

Kontenery

681

 

20

629

Telefony komórkowe

629

 

 

669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)

669

 

 

633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

633

 

 

634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

634

 

 

662

662-5 ekrany kinowe

662

 

 

644

644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

644

 

 

664

Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

664

 

25

644

644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

644

07

7

70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

70

 

 

71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

71

 

 

72

Tramwajowy tabor szynowy

72

 

 

73

Pozostały tabor szynowy naziemny

73

 

 

77

Tabor pływający

77

 

14

700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

700-7

 

 

710

710-01 lokomotywy akumulatorowe

710

 

 

 

 

do 03

 

 

 

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne

710-02

 

 

 

i typu "Karlik"

i 710-03

 

 

 

710-10 do 14 wozy kopalniane

710-10

 

 

 

 

do 14

 

 

770

770-13 kontenerowce

770-13

 

 

773

773-1010 wodoloty

773-1010

 

 

780

Samoloty

780

 

 

781

Śmigłowce

781

 

 

743

Samochody specjalne

743

 

 

745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

745

 

 

746

Ciągniki

746

 

 

747

Naczepy

747

 

 

748

Przyczepy

748

 

 

 

 

750

 

 

 

 

751

 

 

 

 

752

 

 

 

 

753

 

 

 

 

754

 

 

76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)

76

 

18

745

Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

745

 

 

783

Balony

783

 

 

788

Inne środki transportu lotniczego

788

 

 

79

Środki transportu pozostałe

 

 

20

740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

740

 

 

741

Samochody osobowe

741

 

 

742

Samochody ciężarowe

742

 

 

744

Autobusy i autokary

744

 

 

782

Szybowce

782

08

10

805

Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

805

 

 

806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe

- niezwiązane trwale z gruntem

806

 

14

803

803-0 do 1 maszyny biurowe

803

 

 

 

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

 

 

20

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

8

 

25

801

801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

801

 

 

802

802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

802

 

 

804

Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

804

 

Objaśnienia:

  1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
  2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
  3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.
  4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

 Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.