wtorek, 24 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych


Pozycja
Stawka %
Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)
Nazwa środków trwałych
Powiązanie z KRŚT
1
2
3
4
5
01
1,5
11
Budynki mieszkalne
15, 16
 
 
122
Lokale mieszkalne
 
 
2,5
10
Budynki niemieszkalne
10, 11, 12
 
 
 
 
13, 14, 15
 
 
 
 
17, 18, 19
 
 
110
Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej
154
159
 
 
121
Lokale niemieszkalne
 
 
4,5
102
Podziemne garaże i zadaszone parkingi
227
 
 
 
oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)
293
 
 
104
Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne,
200
 
 
 
zbiorniki i komory podziemne ( z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)
202
 
 
 
 
203
 
 
 
 
205
 
 
 
 
209
 
 
 
 
220
 
 
 
 
221
 
 
 
 
222
 
10
103
Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3
125
 
 
 
- trwale związane z gruntem
 
 
 
109
Domki kempingowe, budynki zastępcze
169
 
 
 
- trwale związane z gruntem
198
 
 
010
Plantacje wikliny
001
02
2,5
224
Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji,
250
 
 
 
doków stałych zalądowionych, wałów i grobli
251
 
 
 
 
253
 
 
 
 
254
 
 
 
 
255
 
 
 
 
259
 
 
 
 
293
 
 
 
 
297
 
 
21
Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych
256
 
 
290
Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych
28
 
 
291
Wieże przeciwpożarowe
291
 
 
225
Melioracje podstawowe
01
 
 
226
Melioracje szczegółowe
01
 
4,5
2
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych
2
 
10
211
Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych
651
 
 
221
Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów
680
 
14
202
Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne
507
 
20
200
Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżo maszty
510
03
7
3
Kotły i maszyny energetyczne
3
 
14
323
Silniki spalinowe na paliwo lekkie
323
 
 
324
Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
324
 
 
325
Silniki spalinowe na paliwo gazowe
325
 
 
326
Silniki powietrzne
326
 
 
343
Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
343
 
 
344
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
344
 
 
349
Reaktory jądrowe
349
04
7
431
431 - 0 filtry (prasy) błotniarki
431
 
 
 
431 - 4 cedzidła mechaniczne
 
 
 
450
Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)
450
 
 
451
Piece do przetwarzania paliw ( z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze)
451
 
 
454
Piece do wypalania tunelowe
454
 
 
475
Aparaty bębnowe
475
 
 
477
Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz
477
 
 
 
477-6 do 8
 
 
10
4
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
4
 
14
41
Obrabiarki do metali
40,41
 
 
44
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
44
 
 
46
Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)
46
 
 
47
Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)
47
 
18
449
Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych
449
 
 
465
Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody
465
 
 
469
469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu
469
 
 
474
Kolumny nitracyjne i denitracyjne
474
 
 
479
479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu
479
 
 
481
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
481
 
 
482
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
482
 
 
484
484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego
484
 
 
 
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,
 
 
 
 
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
 
 
 
 
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
 
 
 
490
Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne
490
 
 
492
Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
492
 
 
493
Z rodzaju 493 roboty przemysłowe
493
 
20
434
434-01 maszyny do zamykania słoi
434
 
 
 
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
 
 
 
465
Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego
465
 
30
491
Zespoły komputerowe
491
05
7
506
506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza
506
 
 
507
507-2 i 507-3 krystalizatory
507
 
 
 
507-4 komory potne
 
 
 
548
548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego
548
 
 
583
583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla
583
 
 
 
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
 
 
10
512
Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
512
 
 
513
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
513
 
 
514
514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni
514
 
 
 
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
 
 
 
 
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
 
 
 
 
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
 
 
 
 
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
 
 
 
520
Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:
520
 
 
 
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
 
 
 
 
520-2 cyrkulaki
 
 
 
 
520-3 szlifierki
 
 
 
 
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
 
 
 
 
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
 
 
 
523
Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
523
 
 
525
525-31 autoklawy
525
 
 
529
Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:
529
 
 
 
529-81 do produkcji elementów z lastryko
 
 
 
 
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
 
 
 
56
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
56
 
 
582
Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM
582
 
14
50
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
50
 
 
517
Maszyny i urządzenia torfiarskie
517
 
 
52
Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
52
 
 
53
Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
53
 
 
54
Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne
54
 
 
55
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej
55
 
 
561
561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi
561
 
 
568
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)
568
 
 
57
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych
57
 
 
59
Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej
59
 
18
505
505-1 piece prażalnicze fluidezyjne
505
 
 
51
Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
51
 
 
58
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
58
 
20
506
506-3 odgazowywacze
506
 
 
510
Maszyny i urządzenia wiertnicze
510
 
 
511
Obudowy zmechanizowane
511
 
 
518
Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:
518
 
 
 
518-01 pomiarów magnetycznych
 
 
 
 
518-02 pomiarów geologicznych
 
 
 
 
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
 
 
 
 
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
 
 
 
535
Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali
535
 
 
 
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
 
 
 
 
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
 
 
 
579
579-000 dystrybutory
579
 
 
 
579-003 młynki młotkowe
 
 
 
 
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
 
 
 
 
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
 
 
 
580
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
580
 
 
581
Maszyny do robót budowlanych
581
 
 
582
582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg
582
 
25
501
501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji
501
 
 
 
501-1 porcelanowe młyny kulowe
 
 
 
511
Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych
511
 
 
524
Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu
524
 
 
571
571-8 autoklawy do hydrolizy
571
 
 
 
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
 
 
 
581
581-2 wibratory
581
 
 
 
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
 
06
4,5
600
Zbiorniki naziemne ceglane
600
 
 
601
Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)
601
 
 
623
623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN
623
 
 
641
Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)
641
 
 
648
Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe
648
 
 
657
Akumulatory hydrauliczne
657
 
 
660
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
660
 
10
6
Urządzenia techniczne
6
 
18
61
Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze
610
 
 
 
i aparatura energii elektrycznej przewoźna
do 615
 
 
641
Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)
641
 
 
662
662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm
662
 
 
681
Kontenery
681
 
20
629
Telefony komórkowe
629
 
 
669
Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)
669
 
 
633
Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych
633
 
 
634
Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych
634
 
 
662
662-5 ekrany kinowe
662
 
 
644
644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla
644
 
 
664
Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych
664
 
25
644
644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie
644
07
7
70
Kolejowy tabor szynowy naziemny
70
 
 
71
Kolejowy tabor szynowy podziemny
71
 
 
72
Tramwajowy tabor szynowy
72
 
 
73
Pozostały tabor szynowy naziemny
73
 
 
77
Tabor pływający
77
 
14
700
700-7 drezyny i przyczepy do drezyn
700-7
 
 
710
710-01 lokomotywy akumulatorowe
710
 
 
 
 
do 03
 
 
 
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne
710-02
 
 
 
i typu "Karlik"
i 710-03
 
 
 
710-10 do 14 wozy kopalniane
710-10
 
 
 
 
do 14
 
 
770
770-13 kontenerowce
770-13
 
 
773
773-1010 wodoloty
773-1010
 
 
780
Samoloty
780
 
 
781
Śmigłowce
781
 
 
743
Samochody specjalne
743
 
 
745
Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym
745
 
 
746
Ciągniki
746
 
 
747
Naczepy
747
 
 
748
Przyczepy
748
 
 
 
 
750
 
 
 
 
751
 
 
 
 
752
 
 
 
 
753
 
 
 
 
754
 
 
76
Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)
76
 
18
745
Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym
745
 
 
783
Balony
783
 
 
788
Inne środki transportu lotniczego
788
 
 
79
Środki transportu pozostałe
 
 
20
740
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
740
 
 
741
Samochody osobowe
741
 
 
742
Samochody ciężarowe
742
 
 
744
Autobusy i autokary
744
 
 
782
Szybowce
782
08
10
805
Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne
805
 
 
806
Kioski, budki, baraki, domki kempingowe
- niezwiązane trwale z gruntem
806
 
14
803
803-0 do 1 maszyny biurowe
803
 
 
 
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
 
 
20
8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
8
 
25
801
801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych
801
 
 
802
802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii
802
 
 
804
Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe
804

Objaśnienia:
  1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
  2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
  3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.
  4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.
Podstawa prawna: - załącznik nr 1 do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
- załącznik nr 1 do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.