poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Podatek od spadków i darowizn - kwoty wolne w podatku

W zależności od grupy podatkowej obowiązuje określona kwota wolna od podatku. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.


W zależności od grupy podatkowej obowiązuje określona kwota wolna od podatku. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według skali określonej w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Kwota wolna od podatku

Nabywca

9.637 zł

Osoba zaliczona do I grupy podatkowej

7.276 zł

Osoba zaliczona do II grupy podatkowej

4.902 zł

Osoba zaliczona do III grupy podatkowej


 

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Kwota wolna od podatku nie obowiązuje w przypadku nabycia własności poprzez zasiedzenie.