czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wymiar czasu pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych

Aktualny wymiar czasu pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych.


Poniżej przedstawiamy wymiar czasu pracy na 2016 r. dla pracowników zatrudnionych w rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi - dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych:

Czas pracy dla 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2016 r.

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba 
godzin pracy

Liczba 
dni pracy

I

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

152

19

II

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

168

21

III

(4 × 40 godz.) + (3 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

176

22

IV

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

168

21

V

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

160

20

VI

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.)

176

22

VII

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

168

21

VIII

(4 × 40 godz.)+ (3 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

176

22

IX

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.)

176

22

X

(4 × 40 godz.) + (1 × 8 godz.)

168

21

XI

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (2 × 8 godz.)

160

20

XII

(4 × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) - (1 × 8 godz.)

168

21

Łącznie

2.016

252