czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Kwoty przychodu dla świadczeń przedemerytalnych

Kwoty przychodu mające wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego.


Obowiązuje: od 1 marca 2015 r.

Przychód

Kwota

Dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

945,90 zł

Graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

2.648,50 zł

Roczna dopuszczalna kwota przychodu

11.350,80 zł

Roczna graniczna kwota przychodu

31.782,00 zł

Podstawa prawna: