poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne rolników

Aktualna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne rolników


 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 
w IV kwartale 2017 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięczna

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha

89,00

0,00

89,00

267,00

42,00

126,00

393,00

powyżej 50 ha

89,00

106,00

195,00

585,00

42,00

126,00

711,00

do 100 ha

powyżej 100 ha

89,00

213,00

302,00

906,00

42,00

126,00

1 032,00

do 150 ha

powyżej 150 ha

89,00

319,00

408,00

1 224,00

42,00

126,00

1 350,00

do 300 ha

powyżej 300 ha

89,00

425,00

514,00

1 542,00

42,00

126,00

1 668,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

89,00

0,00

89,00

267,00

42,00

126,00

393,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

178,00

0,00

178,00

534,00

42,00

126,00

660,00

powyżej 50 ha

178,00

106,00

284,00

852,00

42,00

126,00

978,00

do 100 ha

powyżej 100 ha

178,00

213,00

391,00

1 1173,00

42,00

126,00

1 299,00

do 150 ha

powyżej 150 ha

178,00

319,00

497,00

1 491,00

42,00

126,00

1 617,00

do 300 ha

powyżej 300 ha

178,00

425,00

603,00

1 809,00

42,00

126,00

1 935,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

178,00

0,00

178,00

534,00

42,00

126,00

660,00