czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Aktualna wysokość kwot wolnych od potrąceń


Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.

W poniższych tabelach zostały umieszczone kwoty wolne od poszczególnych potrąceń w 2016 roku z uwzględnieniem różnych wskaźników podatkowych (wysokość kosztów uzyskania przychodów, prawo do ulgi podatkowej bądź jej brak).

Rodzaj potrącenia

Podstawowe koszty uzyskania przychodów

PIT-2

Bez PIT-2

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1.355,69 zł

1.308,69 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1.355,69 zł × 75% = 1.016,77 zł

1.308,69 zł × 75% = 981,52 zł

Kary pieniężne nałożone na pracownika z art. 108 kp

1.355,69 zł × 90% = 1.220,12 zł

1.308,69 zł × 90% = 1.177,82 zł

 

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1.360,69 zł

1.313,69 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1.360,69 zł × 75% = 1.020,52 zł

1.313,69 zł × 75% = 985,27 zł

Kary pieniężne nałożone na pracownika z art. 108 kp

1.360,69 zł × 90% = 1.224,62 zł

1.313,69 zł × 90% = 1.182,32 zł

Tabela 2. Kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych w 2016 roku

Rodzaj potrącenia

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

Z PIT-2

Bez PIT-2

Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca (np. związki zawodowe, kasa zapomogowo- pożyczkowa)

1.355,69 zł × 80% = 1.084,55 zł

1.308,69 zł × 80% = 1.046,95 zł

 

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca (np. związki zawodowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa)

1.360,69 zł × 80% = 1.088,55 zł

1.313,69 zł × 80% = 1.050,95 zł

 

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

Należności na rzecz pracodawcy (np. raty pożyczki, zawyżona część wynagrodzenia)

1.355,69 zł

1.308,69 zł

 

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Należności na rzecz pracodawcy (np. raty pożyczki, zawyżona część wynagrodzenia)

1.360,69 zł

1.313,69 zł