poniedziałek, 20 lutego 2017 r.

 

Portal Finansowo Księgowy
Kwota bazowa

Aktualna kwota bazowa mająca wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych od 1 marca 2016 r.


Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. kwota bazowa w poprzednim (2015) roku kalendarzowym wyniosła: 3.408,62 zł zł.


Wskaźnik obowiązuje w okresie: 1.03.2016 - 28.02.2017.

Podstawa prawna: 
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. w sprawie kwoty bazowej w 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 147).


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.