poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Kwota bazowa

Aktualna kwota bazowa mająca wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych od 1 marca 2014 r.


Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązuje w okresie 1.03.2015 - 29.02.2016
Kwota bazowa w 2014 r. wyniosła: 3.308,33 zł.

Podstawa prawna: