czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Zasiłek dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Sprawdź inne wskaźniki na Portalu FK.


Zasiłek dla bezrobotnych, przyznany po 31 grudnia 2009 r. od 1 czerwca 2014 r. wynosi w okresie:

Wysokość

pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  • 664,88 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
  • 831,10 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
  • 997,32 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

  • 522,08 zł (80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),
  • 652,60 zł (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),
  • 783,12 zł (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

Powyższe kwoty zasiłku dla bezrobotnych przysługują tym osobom, które nabyły prawo do zasiłku po 1 stycznia 2010 r. Osoby, które już pobierają zasiłek powyższa zmiana nie dotyczy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, który został przyznany do 31 grudnia 2009 r. wynosi 660,60 zł.

Podstawa prawna: