środa, 10 lutego 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Zasiłek pogrzebowy

Aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego.


Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego,
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2, za którego uznaje się:
  - małżonka (wdowę i wdowca);
  - rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające;
  - dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
  - przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione wyżej;
  - rodzeństwo;
  - dziadków;
  - wnuki;
  - osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy

Wysokość

od 1 marca 2011 r.

4.000 zł
Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.