piątek, 27 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Urlop ojcowski

Pracownik - ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni.


Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Przepis, który przyznaje pracownikowi - ojcu dziecka prawo do urlopu ojcowskiego obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Wymiar urlopu ojcowskiego w 2014 r. wynosi 2 tygodnie.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Podstawa prawna: 


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.