poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

Aktualna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców


Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale.

W IV kwartale 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku wynosiło 4.280,80 zł.

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi:

 

75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

3.210,60 zł

Stawka

9%

Kwota

288,95 zł

Stawka do odliczenia od podatku

7,75%

Kwota

248,82 zł