czwartek, 26 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składki na ZUS dla przedsiębiorców

Aktualna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców.


Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej na dany rok.

Poniżej podajemy minimalną wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców zarówno opłacających składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jak i nieopłacających składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za 2014 r.


Ubezpieczenia Społeczne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

 

 

z chorobowym

bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.247,60 zł

emerytalne:

438,73 zł

438,73 zł

rentowe:

179,81 zł

179,81 zł

chorobowe:

55,07 zł

-

wypadkowe*:

43,38 zł**

43,38 zł**

Razem:

716,99 zł

661,92 zł

Nr konta bankowego:

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie Zdrowotne


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 3.004,48 zł

zdrowotne:

270,40 zł

Nr konta bankowego:

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy


Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.247,60 zł

Fundusz Pracy:

55,07 zł

Nr konta bankowego:

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Obecnie wynosi ona od 0,67% do 3,86%.

** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Podstawa prawna: 


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.