czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego


Okres

Wskaźnik w %

 I kwartał 2017 r.

97%.

Uwaga!
W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r. nie podlega waloryzacji

II kwartał 2017 r.

105%

III kwartał 2017 r.

107,4%

IV kwartał 2017 r.

100 %
Uwaga!
W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r. nie podlega waloryzacji.

 

Okres

Wskaźnik w %

 I kwartał 2018 r.

97,7%

Uwaga!
W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. nie podlega waloryzacji,

 

Wysokość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ogłaszana jest przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału na kwartał następny. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przeprowadzana jest po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego, wliczając w to również okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, jeżeli kontynuowana jest wypłata zasiłku. Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach.