poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktualna wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wskaźniki i stawki 2017/2018


Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dla ustalenia ww. wpłat na PFRON przyjmuje się kwotę wynagrodzenia przeciętnego:

Za okres

Kwota

1.12.2017 r. – 28.02.2018 r.

4.255,59 zł