poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Stawki karty podatkowej

Aktualna tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej.


W tym roku podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, fotograficzne czy też lekarze wykonujący wolne zawody, którzy są opodatkowani w formie karty podatkowej, zapłacą wyższy podatek.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wskazaną w ustawie. Podatek opłaca się w wysokości określonej w decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy, którzy wybrali jako formę opodatkowania kartę podatkową składają zeznanie roczne do końca stycznia 2015 r. W przypadku kartowiczów jest to formularz PIT-16A, w którym wykazują wartość składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych od kwoty podatku w poszczególnych miesiącach.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie ministra finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. (M.P z 2014 r. poz. 1119).

Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2015 roku

Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej