poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.


Poniżej przedstawiamy kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności - dla płatników składek zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych obowiązujące w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

Kategoria ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

0,40

2

0,67

3

0,93

4

1,20

5

1,47

6

1,73

7

2,00

8

2,26

9

2,53

10

2,80

11

3,06

12

3,33

13

3,60

14

3,86

15

4,13

16

4,39

17

4,66

18

4,93

19

5,19

20

5,46

21

5,73

22

5,99

23

6,26

24

6,52

25

6,79

26

7,06

27

7,32

28

7,59

29

7,86

30

8,12