środa, 1 czerwca 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.


Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Okres obowiązywania od - do

Stawka odsetek

2009-01-01

2009-01-27

9,75%

2009-01-28

2009-02-25

8,63%

2009-02-26

2009-03-25

8,25%

2009-03-26

2009-06-24

7,88%

2009-06-25

2010-11-08

7,50%

2010-11-09

2011-01-19

9%

2011-01-20

2011-04-05

9,38%

2011-04-06

2011-05-11

9,75%

2011-05-12

2011-06-08

10,13%

2011-06-09

2012-05-09

10,5%

2012-05-10

2012-11-07

10,88%

2012-11-08

2012-12-05

10,5%

2012-12-06

2013-01-09

10,13%

2013-01-10

2013-02-06

9,75%

2013-02-07

2013-03-06

9,38%

2013-03-07

2013-05-08

8,63%

2013-05-09

 2013-06-05

8,25%

2013-06-06

 2013-07-03

7,88%

2013-07-04

 

7,5%

Od dnia 1 stycznia 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki zwykłych odsetek od zaległości.

Obniżone odsetki oblicza się według wzoru:


Kz × L × O1
----------------- = On = Opz
   365

gdzie:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O1 - obniżona stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.

Jeżeli obliczasz odsetki dla okresów, w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek, należy je naliczać odrębnie dla każdego okresu. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

Obniżona stawka odsetek nie ma zastosowania w przypadku korekty deklaracji:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
Podstawa prawna: 


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.