poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy

Aktualna wysokość składki na FGŚP i FP


Wskaźnik podany w tabeli określa, w jakiej wysokości musisz odprowadzić składki na FGŚP i FP. Składkę naliczasz od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10% za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Fundusz Pracy - 2,45% za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.