sobota, 20 grudnia 2014 r.
Portal Finansowo Księgowy
Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2014 r.


Ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2014 r. mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży netto nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym:

150.000 zł.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 150.000, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

 • Kwoty podatku.
 • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
 • Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie lub przepisów wydanych na podstawie , z wyjątkiem:
  a) transakcji związanych z nieruchomościami,
  b) usług, o których mowa w , i -,
  c) usług ubezpieczeniowych

  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.
 • Odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

Wyliczenie to można przeprowadzić, używając wzoru:
A = 150.000 zł × B : C

gdzie:
A - graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie spowoduje utratę zwolnienia.
B - liczba dni prowadzenia działalności, która pozostała do końca roku.
C - liczba dni w roku podatkowym.
Podstawa prawna: 

 • .


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.