czwartek, 19 stycznia 2017 r.

 

Portal Finansowo Księgowy
Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnieniu z VAT podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł


Ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2016 r. mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży netto nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym:

150.000 zł.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 150.000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

 • Kwoty podatku.
 • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
 • Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie lub przepisów wydanych na podstawie , z wyjątkiem:
  a) transakcji związanych z nieruchomościami,
  b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT,
  c) usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.
 • Odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

Wyliczenie to można przeprowadzić, używając wzoru:

A = 150.000 zł × B : C

gdzie:

A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie spowoduje utratę zwolnienia.
B – liczba dni prowadzenia działalności, która pozostała do końca roku.
C – liczba dni w roku podatkowym.Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.