czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Minimalne wynagrodzenie za pracę

Aktualna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Minimalne wynagrodzenie wskazuje Ci przede wszystkim minimalną kwotę brutto, jaką musisz zapłacić pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2016 r. - 1.850 zł

(rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.; Dz.U. z 2015 r. poz. 1385).

Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego też, zatrudniony po raz pierwszy w roku 2016, nie może zarobić mniej niż 1.480 zł (80% z 1.850 zł).