czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wymiar czasu pracy dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych

Aktualny wymiar czasu pracy dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych


Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Czas pracy dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2016 r.

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy

I-IV

(17 tyg. ×  40 godz.) + (1 dzień ×  8 godz.) - (3 dni ×  8 godz.)

664

83

V-VIII

(17 tyg. ×  40 godz.) + (3 dni ×  8 godz.) - (3 dni ×  8 godz.)

680

85

IX-XII

(17 tyg. ×  40 godz.) + (2 dni ×  8 godz.) - (3 dni ×  8 godz.)

672

84

Łącznie

2.016

252