czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wymiar czasu pracy dla 3-miesięcznych okresów rozliczeniowych

Aktualny wymiar czasu pracy dla 3-miesięcznych okresów rozliczeniowych


Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dla 3- miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Czas pracy dla 3-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2016 r.

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba 
godzin pracy

Liczba 
dni pracy

I-III

(13 tyg. ×  40 godz.) - (3 dni × 8 godz.)

496

62

IV-VI

(13 tyg. ×  40 godz.) - (2 dni × 8 godz.)

504

63

VII-IX

(13 tyg. ×  40 godz.) + (1 dzień ×  8 godz.) - (1 dzień ×  8 godz.)

520

65

X-XII

(13 tyg. × 40 godz.) - (3 dni × 8 godz.)

496

62

Łącznie

2.016

252