niedziela, 29 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w przypadku przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie i z tytułu udziałów w spółce


W 2014 r. wynosi 150.000 euro. Kwotą graniczną jest:

633.450 zł

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych możesz stosować w przypadku przychodów:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce - od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

- jeżeli przychody tych podatników za 2013 r. nie przekraczały równowartości w złotych 150.000 euro, niezależnie od tego, w jakiej formie podatnik był wtedy opodatkowany.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października poprzedniego roku podatkowego. Średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2013 r. wyniósł 4,2230 zł.

Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty, w roku 2014 nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2014 r. ma zawsze prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Utrata prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych następuje od początku roku podatkowego następującego po tym, w którym przychody te przekroczyły kwotę 150.000 euro. Dotychczas utrata prawa następowała już od następnego miesiąca po tym, w którym limit został przekroczony.Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.