piątek, 9 grudnia 2016 r.

 

Portal Finansowo Księgowy
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2016 - aktualny wskaźnik


W 2016 r. wynosi 150.000 euro. Kwotą graniczną jest:

636.555 zł.

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych możesz stosować w przypadku przychodów:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce - od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

- jeżeli przychody tych podatników za 2015 r. nie przekraczały równowartości w złotych 150.000 euro, niezależnie od tego, w jakiej formie podatnik był wtedy opodatkowany.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października poprzedniego roku podatkowego. Średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł.

Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty w roku 2015, nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2016 r. ma zawsze prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Utrata prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych następuje od początku roku podatkowego następującego po tym, w którym przychody te przekroczyły kwotę 150.000 euro. Dotychczas utrata prawa następowała już od następnego miesiąca po tym, w którym limit został przekroczony.

Kwartalnie ryczałt mogą płacić w 2016 roku natomiast podatnicy, którzy w 2015 roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  1. samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli 106.092,5 zł,
  2. w formie spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro, czyli 106.092,5 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.