poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 r.


Lp.

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa
stawka opłaty

1

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

388,64 zł/kg

2

Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi

249,17 zł/kg

3

Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

28,46 zł/dam ³

4

Umieszczenie odpadów na składowisku

284,71 zł/Mg

5

Pobór wody podziemnej

4,23 zł/m³

6

Pobór wody powierzchniowej śródlądowej

2,20 zł/m³

7

Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa
w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

4,23 zł/m²

8

Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

27,23 zł

Podstawa prawna: 
  • obwieszczenie ministra środowiska z 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P z 2015 r. poz. 815).