wtorek, 9 lutego 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 r.

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r.


Lp.

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa
stawka opłaty

1

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

385,17 zł/kg

2

Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi

246,95 zł/kg

3

Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

28,21 zł/dam3

4

Umieszczenie odpadów na składowisku

282,17 zł/Mg

5

Pobór wody podziemnej

4,19 zł/m3

6

Pobór wody powierzchniowej śródlądowej

2,18 zł/m3

7

Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa
w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

4,19 zł/m2

8

Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

26,99 zł

Podstawa prawna: 
  • obwieszczenie ministra środowiska z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P z 2014 r. poz. 790).Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.