poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów - wskaźniki i stawki


W 2016 r. koszty uzyskania przychodu wynoszą:

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111,25 zł

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002,05 zł

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

139,06 zł

Rocznie

1.668,72 zł

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502,56 zł

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2016 r.

Lp.

Tytuł przychodów uzyskiwanych przez twórcę

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w 2016 r.

1

zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

 

 

 

 

42.764 zł

2

opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

3

korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

Podstawa prawna:

•          art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)