czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty

Uzyskanie dodatkowych przychodów przez emeryta i rencistę może spowodować zawieszenie lub zmniejszenie emerytury.


Prawie każdy emeryt lub rencista, który po przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego kontynuuje pracę zarobkową lub też rozpoczął wykonywanie takiej pracy, musi się liczyć z tym, że osiągane przez niego zarobki mogą wpłynąć na zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenie jego wysokości. Prawo do pobierania świadczenia w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszenie prawa do emerytury lub renty uzależnione jest od tego, czy zostaną przekroczone dopuszczalne kwoty przychodu. Dopuszczalne kwoty przychodu określone są wskaźnikiem 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dopuszczalne kwoty przychodu ogłasza Prezes ZUS w terminie do 14. dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Tak więc progi zarobkowe zmieniają się w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Zwolnieni z podlegania zawieszalności są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny.

Od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Przychód

Kwota

- przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

do 2.979,00 zł

- przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

powyżej 2.979,00 zł do 5.532,30 zł

- przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2016 r.)

powyżej 5.532,30 zł

 

Podstawa prawna: