poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Firma zatrudniająca pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego ma obowiązek płacić im wynagrodzenie i odprowadzać składki


Jeżeli firma, w której pracujesz zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, to musisz wiedzieć, że masz obowiązek płacić im wynagrodzenie i z tego tytułu odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia stanowi faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od:

  • I rok nauki - 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  • II rok nauki - 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  • III rok nauki - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 

od 1.12.2017 r. do 28.02.2018 r.

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania (w zł)

płatnik

ubezpieczony

I rok nauki

170,22 zł

emerytalne

16,61

16,61

rentowe

11,06

2,55

chorobowe

-

4,17

wypadkowe

x

-

II rok nauki

212,78 zł

emerytalne

20,77

20,77

rentowe

13,83

3,19

chorobowe

-

5,21

wypadkowe

x

-

III rok nauki

255,34 zł

emerytalne

24,92

24,92

rentowe

16,60

3,83

chorobowe

-

6,26

wypadkowe

x

-

 

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

Podstawa prawna: 
  • art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 232).