wtorek, 31 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wysokość świadczenia urlopowego

Aktualna wysokość świadczenia urlopowego.


Pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ponieważ zatrudnia mniej niż 20 pracowników - musi wypłacać świadczenie urlopowe.

Pracodawca może się jednak z tego obowiązku zwolnić. Musi tylko do końca stycznia danego roku kalendarzowego poinformować pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego w terminie i w sposób przyjęty w jego firmie.

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przypominamy, że pracodawca sam może określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie.

Przepis art. 3 ust. 4 z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.), dalej: ustawy o zfśs ustala tylko górną granicę świadczenia urlopowego, która nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, a wysokość świadczenia dla pracowników zatrudnionych na część etatu i młodocianych ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

W praktyce jednak kwota świadczenia urlopowego może być niższa od wysokości odpisu właściwego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika.

Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca może w 2014 r. wypłacać świadczenie urlopowe w następującej wysokości:

1. pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach pracy w wysokości:

 • na pełny etat - 1.093,93 zł,
 • na 3/4 etatu - 820,45 zł,
 • na 1/2 etatu - 546,97 zł,
 • na 1/4 etatu - 273,48 zł;

2. pracownikowi zatrudnionemu w szczególnie uciążliwych warunkach pracy w wysokości:

 • na pełny etat - 1.458,57 zł,
 • na 3/4 etatu - 1.093,93 zł,
 • na 1/2 etatu - 729,29 zł,
 • na 1/4 etatu - 364,64 zł;

3pracownikowi młodocianemu:

 • w pierwszym roku nauki - 145,86 zł,
 • w drugim roku nauki - 175,03 zł,
 • w trzecim roku nauki - 204,20 zł.
Podstawa prawna: 


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.