czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wysokość stawki opłaty paliwowej

Wysokość stawki opłaty paliwowe.


Stawka opłaty paliwowej w 2016 r. wynosi:

  • 129,41 zł za 1.000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (dalej: ustawa),
     
  • 288,05 zł za 1.000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy,
     
  • 159,71 zł za 1.000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.
Podstawa prawna: 
  • ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 641),
  • obwieszczenie ministra infrastruktury i budownictwa z 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016 (M.P. poz. 1259)