czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady

Sprawdź, ile wynosi aktualna opłata za przejazd autostradą.


Za przejazd autostradą są pobierane opłaty zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 931 ze zm.).

Opłaty za przejazd autostradą pobiera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w okresie nieobjętym umową o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej.

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA PRZEJAZD 1 KM AUTOSTRADY

Kategoria

Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł)

Kategoria 1

0,05

Kategoria 2

0,10

 

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

 

Kategoria 3 2)

0,40

0,35

0,28

0,20

Kategoria 4 2)

0,53

0,46

0,37

0,27

Kategoria 5

0,40

0,35

0,28

0,20

2)

Kategoria

Rodzaj pojazdu

kategoria 1

motocykle

kategoria 2

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

kategoria 3

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

kategoria 4

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton

kategoria 5

autobusy

 

Podstawa prawna: 

 

  • art. 37a ust. 1 ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 931 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz.U. poz. 467).