poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne 2016 r. Sprawdź aktualną wysokość


Jeżeli chcesz upewnić się, czy poprawnie wyliczyłeś składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę, umów zlecenia i innych umów od 1 stycznia 2016 r., zajrzyj do poniższej tabeli.

Ubezpieczenie

Łącznie

Stopa składki w części finansowanej przez ubezpieczonego

Stopa składki w części finansowanej przez płatnika

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

1,5%

6,5%

Chorobowe

2,45%

2,45%

-

Wypadkowe

od 0,40% do 3,60% *

-

-

Uwaga*): Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Od 1 kwietnia 2015 r. wynosi ona od 0,40% do 3,60%.