poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Aktualna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne


W 2015 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%.

Wszystkie zasadnicze uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, a więc i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne określone zostały w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Poprzednio obowiązująca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 7,75% (do 31 grudnia 2002 r.), 8% (do 31 grudnia 2003 r.), 8,25% (do 31 grudnia 2004 r.), 8,5% (do 31 grudnia 2005 r.), 8,75% (do 31 grudnia 2006 r.), 9% (do 31 grudnia 2007 r.) i 9% (do 31 grudnia 2008 r.).