piątek, 19 lipca 2019 r.
Portal Finansowo Księgowy
Część IV. Gastronomia
 
Lp.
Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu
Oznaczenie stawek
Wysokość stawki w zł
1
2
3
4
1
w zakresie sprzedaży lodów z automatów
0
405-536
1
536-705
2
636-806
3
739-905
4
995-1.169
2
w zakresie pozostałej dzialalności
0
336-471
1
471-654
2
559-739
3
668-839
4
902-1.104
 

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.