piątek, 19 lipca 2019 r.
Portal Finansowo Księgowy
Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
 
Lp.
Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej
W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)
do 5.000
ponad 5.000 do 50.000
powyżej 50.000
od
do
od
do
od
do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
418
926
461
1.057
567
1.726
1
461
1.057
567
1.726
723
2.557
2
559
1.317
772
2.319
975
3.393
 

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.