piątek, 27 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Poznaj wskaźniki na 2014 r.


Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.

Kryteria dochodowe wynoszą:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł,
  2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 531 zł,
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 1.260 zł,
  • maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.
Podstawa prawna: 


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.