piątek, 27 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy

Aktualna wysokość odszkodowań przysługująca pracownikom z tytułu wypadku przy pracy.


Znajdziesz tutaj wysokość odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jakiego pracownik doznał wskutek wypadku przy pracy oraz jakie przysługują członkom rodziny pracownika, który zmarł w wyniku takiego wypadku.

Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.:

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

730 zł

Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

730 zł

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

12.775 zł

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

12.775 zł

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

65.701 zł

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

32.851 zł

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12.755 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

65.701 zł

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12.755 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

65.701 zł

Gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

12.755 zł

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12.755 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

32.851 zł

Podstawa prawna: 
  • obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 187).


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.