wtorek, 28 marca 2017 r.

 

Portal Finansowo Księgowy
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Aktualna wysokość kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r.


Jeżeli przychód osiągnięty przez osobę ubezpieczoną przekroczył kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to zaprzestajesz odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od momentu tego przekroczenia. Pamiętaj jednak, że nie przestajesz odprowadzać składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

W 2016 r.:

121.650 zł

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej (art. 19 ust. 10 ustawy z 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.). Odprowadzasz więc składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko do momentu przekroczenia ww. kwoty przez ubezpieczonego.

Podstawa prawna: 
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.