poniedziałek, 30 maja 2016 r.
Portal Finansowo Księgowy
Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)


Odsetki ustawowe płacisz wówczas, gdy nie zapłacisz w terminie zobowiązań wobec kontrahentów firmy.

Wysokość odsetek ustawowych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z:
- czynności prawnej
- albo z ustawy,
- z orzeczenia sądu
- lub z decyzji innego właściwego organu.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona - należą się odsetki ustawowe.

Okres obowiązywania (od)
w %
15 sierpnia 1992 r.
60
1 maja 1993 r.
54
15 grudnia 1995 r.
46
1 stycznia 1997 r.
35
15 kwietnia 1998 r.
33
1 lutego 1999 r.
24
15 maja 1999 r.
21
1 listopada 2000 r.
30
15 grudnia 2001 r.
20
25 lipca 2002 r.
16
1 lutego 2003 r.
13
25 września 2003 r.
12,25
10 stycznia 2005 r.
13,5
15 października 2005 r.
11,5%
15 grudnia 2008 r.
13%
Podstawa prawna: 
- art. 359 § 3 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 220, poz. 1434).


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.